Terms and conditions

Bine ați venit pe flmcollection.com ! Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile înainte de a utiliza sau obține orice servicii, informații sau materiale din cadrul acestui site.

Site-ul www.flmcollection.com este proprietatea companiei FLM COLLECTION SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub J40/12322/2020 și CUI 43098400, numită în continuare “FLM Collection”. Folosirea acestui website și plasarea de comenzi online semnifică acceptul dumneavoastră în ceea ce privește termenii și condițiile mai jos menționate. Pentru orice alte informații suplimentare sau nelămuriri vă rugăm să ne contactați la adresa info@flmcollection.com .

Începând cu 25.05.2018 va fi aplicat Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens, puteți citi aici actualizările politicii noastre de confidențialitate în conformitate cu noile prevederi.

1 DEFINIȚII

CLIENT – Persoană fizică care are calitatea de UTILIZATOR FLM Collection, și care a plasat cel puțin o comandă pe site.

CONT – ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit unui singur UTILIZATOR accesul la zone restricționate ale SITEULUI prin care se face accesul la SERVICIU.

CONȚINUT are urmatoarea definiție:
•    toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;
•    conținutul oricărui e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENȚILOR săi de către FLM Collection prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
•    orice informație comunicată prin orice mijloc de către un membru al echipei FLM Collection UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
•    informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de FLM Collection într-o anumită perioadă;
•    date referitoare la FLM Collection, sau alte date privilegiate ale acesteia.

CONTRACT la distanță – conform definiției cuprinse în O.G. 130/2000 art.2 lit.a: contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant și un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanță;

DOCUMENT – prezentele Termeni si Conditii

FLM Collection – Societatea Comercială FLM Collection SRL, organizată în baza legii române.

SITE – Domeniul flmcollection.com și subdomeniile acestuia.

UTILIZATOR – Persoana fizică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către FLM Collection (electronic, telefonic etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între FLM Collection și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

NEWSLETTER / ALERTĂ – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail, SMS), asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către FLM Collection într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea FLM Collection cu referire la informațiile conținute de acesta.

SERVICIU – serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale SITE-ULUI, în sensul acordării posibilității CLIENTULUI să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță (i.e. telefonic).

TRANZACȚIE – încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs / serviciu de către FLM Collection ctre un Client, indiferent de modalitatea de livrare.

2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Documentul stabilește termenii și condițiile de utilizare ale Siteului / Conținutului / Serviciului de către Utilizator sau Client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între FLM Collection și acesta.

Folosirea, inclusiv dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea Conținutului / Serviciului, implică aderarea Utilizatorului sau Clientului la prezentele termeni și condiții în afară de cazul în care conținutul respectiv nu are condiții de folosire distinct formulate.

3 CONDIȚII GENERALE

Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea site-ului public disponibil www.flmcollection.com .

Acest Site este adresat doar Membrilor persoane fizice care au cel puțin 18 ani, care au parcurs etapele înregistrării corespunzătoare și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către FLM Collection, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării. Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar persoanelor cu domiciliul în România. Devenind Utilizator, FLM Collection va considera că persoana întrunește condițiile sus menționate.

Prin folosirea Siteului / Conținutului / Serviciului, Utilizatorul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse Siteului, Conținutului, Serviciului, FLM Collection sau oricărui terț cu care FLM Collection are încheiate contracte, în conformitate cu legislația româna în vigoare.

În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru Document, acesta renunță la: accesul la Serviciu, alte servicii oferite de FLM Collection prin intermediul Site-ului, primirea newslettere-lor / alertelor și/sau comunicărilor din partea FLM Collection de orice natură (poștă electronică, apel telefonic, SMS etc), fără nicio garanție ulterioară din partea FLM Collection.

FLM Collection va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza sa de date, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

Poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord și/sau a nu accepta documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.

Clientul / Utilizatorul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta Documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment, prin contactarea FLM Collection.

În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de FLM Collection și își revocă acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unei Comenzi, FLM Collection va anula Comanda acestuia fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, altfel Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derularii unui Contract sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de FLM Collection.

4 ABONAREA ȘI DEZABONAREA LA NEWSLETTERE ȘI ALERTE

În momentul în care, Utilizatorul sau Clientul își crează un Cont pe Site, acceptă Documentul (Termeni și Condiții), exprimându-și acordul cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea echipei FLM Collection, transmise prin poșta electronică (e-mail, SMS) și/sau apel telefonic. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Client sau Utilizator, poate fi modificată în orice moment folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere și/sau alerte primite sau prin contactarea FLM Collection.

Abonarea și dezabonarea la newsletterul site-ului FLM Collection este gratuită și voluntară, și implică acceptarea următorilor termeni de utilizare. Mesajele trimise nu sunt nesolicitate și oricând vă puteți dezabona. Mesajele trimise respectă legea Comerțului Electronic în ceea ce privește comunicarea comercială așa cum este ea stipulată de legislația românească și internațională.

Utilizarea newsletterului se face în aceleași condiții de limitare a răspunderii din punctul de vedere al conținutului precum se autorizează și folosirea site-ului, în condițiile prevăzute de prezentul document, iar politica de confidențialitate este descrisă pe larg în secțiunea următoare. FLM Collection deține toate drepturile asupra conținutului newsletterului trimis către abonați în aceleași condiții ca și pentru informațiile publicate pe site, în concordanță cu prevederile acestui document.

Abonații newsletter-ului FLM Collection pot retrimite aceste comunicări comerciale și altor persoane, pe răspunderea lor, și în condițiile în care nu au modificat nici structura, nici conținutul mesajelor respective. Persoanele care au primit de la abonații newsletter-ului FLM Collection mesajele comerciale, se consideră că au fost informați în prealabil de către abonați despre prevederile prezentului articol. În acest context, FLM Collection nu poate fi făcută răspunzătoare sub nicio formă de acțiunile abonaților săi.

FLM Collection își rezervă dreptul de a selecționa Utilizatorii sau Clienții care și-au exprimat dorința de a primi newslettere și/sau alerte către care va trimite astfel de notificări, cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Utilizator sau Client, fără nici un angajament ulterior din partea FLM Collection.

5 POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

În virtutea înregistrării voluntare pe siteul web FLM Collection sau a accesării (comandării) produselor / serviciilor FLM Collection, Utilizatorul sau Clientul este de acord cu (îşi dă consimţământul pentru) procesarea datelor cu caracter personal de către FLM Collection în propriul sistem informațic, atât manual cât şi automat, în scopurile ce vor fi enunţate la punctul 5.2, în conformitate cu art.5 alin.1 din Legea nr. 677/2001 privind protecția și prelucrarea datelor personale. Dacă Utilizatorul sau Clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către FLM Collection, acesta are dreptul de a nu utiliza website-ul şi de a nu oferi companiei FLM Collection date cu caracter personal.

FLM Collection colectează date cu caracter personal și date cu caracter special (CNP), pe paginile Siteurilor sale, numai cu acordul voluntar al Utilizatorului sau al Clientului, în urmatoarele scopuri:

Validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta;

Rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;

Pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;

Trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS) și/sau prin apel telefonic;

Contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;

Contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu Clienții;

Scopuri statistice.

Prin crearea Contului, fiecare Utilizator sau Client și-a exprimat consimțământul ca FLM Collection să colecteze și să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Oricare Utilizator sau Client are dreptul de a obține de la FLM Collection, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:

a) confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;
b) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
c) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
d) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. b) sau c), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

5.1 Oricare Utilizator sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, prin transmiterea către FLM Collection a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

5.2 Oricare Utilizator sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare prin transmiterea către FLM Collection a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

5.3 FLM Collection poate sa colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către FLM Collection pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților sau Utilizatorilor săi, sau cu scop statistic; excepție face cazul în care sunt încălcate prevederi ale documentului, în eventualitatea cazului în care rezultatul acțiunilor Utilizatorului / Clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natură de partea FLM Collection și/sau al eventualilor terți cu care FLM Collection are contracte de parteneriat în acel moment.

5.4 Clientul are dreptul de a se opune colectării datelor sale personale și să solicite ștergerea acestora, revocându-și astfel acordul dat pentru document, și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.

5.5 Pentru exercitarea drepturilor conform art. 5.3, Clientul sau Utilizatorul se va adresa FLM Collection în formă scrisa (email, fax).

5.6 Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Clientul sau Utilizatorul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există.

5.7 Politica de confidențialitate FLM Collection se referă doar la datele furnizate voluntar de către Client sau Utilizator exclusiv pe site. FLM Collection nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara siteului.

5.8 FLM Collection se obligă ca datele colectate ale Clientului / Utilizatorului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc, baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Utilizatorului / Clientului vreunui terț neimplicat în țndeplinirea scopurilor declarate.

5.9 Excepție de la prevederile art. 5.8 va face situația în care transferul / accesarea / vizualizarea / etc, este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.

5.10 FLM Collection garantează că datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai până la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

5.11 FLM Collection nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date care conține aceste date cu caracter personal.

6 POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

6.1 Produse și servicii

6.1.1 FLM Collection poate publica pe site informații despre produse, servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care FLM Collection are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil.

6.1.2 Produsele comercializate prin intermediul FLM Collection sunt noi și în momentul livrării sunt însoțite de, în funcție de tipicul fiecărui produs, toate documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor/serviciilor de către Client, conform legislației în vigoare.

6.1.3 Produsele și serviciile sunt oferite în condițiile respectării prevederilor prezentului document și în limita stocului disponibil. Din acest motiv, FLM Collection își asumă dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care respectivul produs nu se mai regăsește în oferta curentă.

6.1.4 Prețurile sunt exprimate în LEI și nu includ cheltuielile de livrare, în afara cazului în care se specifică în mod expres pe site. Compania nu este plătitoare de TVA. Prețul de achiziție tipărit pe factură va fi același cu cel stabilit de consultantul de vânzări FLM Collection în momentul confirmării comenzii ca fiind comandă fermă.

6.1.5 În ciuda eforturilor noastre, un mic număr de produse pot avea pe site prețuri greșite, stabilite în mod eronat de către aplicația noastră informatică. În aceste condiții, întotdeauna se consideră preț final cel acceptat de către client în cadrul discuțiilor purtate cu consultanții de vânzări FLM Collection. Dacă prețul real al produsului este mai ridicat decât prețul afișat pe site, consultanții noștri de vânzări sunt îndreptățiți să vă satisfacă cererea de a vă livra produsul la prețul publicat pe site, numai în măsura în care vom putea face acest lucru, după cum și dumneavoastră sunteți îndreptățit să refuzați comanda respectivă. În cazul în care prețul real este mai mic decât prețul publicat pe site, iar dumneavoastră ați achitat prețul în avans, diferența va fi returnată după cum se va conveni de comun acord, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data primirii produsului.

6.1.6 FLM Collection nu oferă nici o garanție, în mod expres, nici implicit, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la, funcționarea acestui site, informația, corectitudinea descrierilor, actualizarea conținutului, produsele de pe site precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres ca folosirea acestui site și cumpărarea produselor sau serviciilor conexe se face pe propriul risc, singura derogare reprezentând obligația FOM de a acorda utilizatorilor dreptul de denunțare unilaterală a contractului conform legislației în vigoare, drept detaliat mai jos în acest document. Imaginile publicate pe site sunt cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imaginile prezentate în orice mod (culoare, accesorii, aspect etc.). În descrierea produselor și/sau serviciilor, FLM Collection își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii etc.) care pot să nu fie incluse în costurile produselor respective.

6.2 Comanda online

6.2.1 Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat, exclusiv pe site, prin adăugarea produsului/produselor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc pozitiv pentru acesta. Adăugarea unui produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine rezervarea automată a acestuia.

6.2.2 Prin finalizarea comenzii, Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document și comandă emisă.

6.2.3 Prin finalizarea comenzii, Clientul consimte că FLM Collection poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de FLM Collection și prevăzut în cadrul prezentului Document, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.

6.2.4 FLM Collection poate denunța unilateral comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părti față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

6.2.4.1 Datele furnizate de către Client, pe site, sunt incomplete sau incorecte;

6.2.4.2 Activitatea Clientului pe site poate produce daune de orice natură, sau prejudiciază în orice fel  FLM Collection și/sau partenerii acestuia;

6.2.4.3 Realizarea a mai mult de două livrări consecutive, eșuate;

6.2.4.4 Pentru alte motive obiective.

6.2.5 Clientul poate renunța la o comandă efectuată, atunci când este contactat.

6.2.6 Detaliile de livrare a produselor incluzând dar nelimitându-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală din partea FLM Collection, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.

6.2.7 În cazul în care un Client își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe site, toate comenzile în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către Client înainte de momentul modificării, luându-se în considerare, pentru livrare și contact, noile date modificate corespunzător.

6.3 Comanda telefonică

6.3.1 Clientul / Utilizatorul FLM Collection poate efectua comenzi telefonice la numerele de telefon afișate pe site.

6.4 Livrarea

6.4.1 Livrarea către Client a produselor/serviciilor achiziționate este efectuată prin intermediul unei firme de curierat rapid. Firma de curierat rapid prelucrează date cu caracter personal ale Clientului FLM Collection, exclusiv pentru prestarea serviciilor de transport a produselor achiziționate de aceștia de pe site-ul companiei și numai cu respectarea întocmai a prezentului document Termeni și Condiții FLM Collection. De asemenea, terții parteneri ai firmei de curierat rapid, mandatați pentru îndeplinirea serviciilor de transport, care procesează date cu caracter personal ale Clienților FLM Collection, sunt ținuți la respectarea întocmai a termenilor și condițiilor legii cu privire la siguranța prelucrării datelor cu caracter personal și a prezentului document Termeni și Condiții FLM Collection. În acest sens, firma de curierat rapid poate contacta Clienții FLM Collection prin orice mijloc de comunicare (e-mail, telefon, SMS) în limitele și în scopul prevăzut în prezentul articol.

6.4.2 Livrările se vor efectua, în medie, în 2-3 zile lucrătoare de la data confirmării plasării comenzii. În cazul în care produsul va fi livrat cu depășirea termenului susmenționat, FLM Collection va informa Clientul prin e-mail sau telefonic.

6.5 Calitate și garanții

6.5.1 FLM Collection SRL oferă garanție pentru produsele FLM Collection, acestea fiind trimise odată cu factura fiscală și piesele comandate. Condițiile de garanție sunt în conformitate cu Legea 449/2003 și O.G. 21/1992. La solicitarea garanției este necesară prezentarea produsului defect, în ambalajul original, împreună cu accesoriile aferente, o copie după factura fiscală și certificatul de garanție în original. În cazul în care produsele ajung la companie neînsoțite de aceste documente, produsele vor fi returnate fără soluționare.

6.6 Returnarea produselor

6.6.1 Clientul poate denunța unilateral contractul cu FLM Collection fără a invoca un motiv, în termen de 10 zile lucrătoare (cf. Ord. 130/2000 completată de Legea 51/2003 cu privire la regimul juridic al contractelor la distanță, numai în scris și poate returna produsul (produsele) în același termen de 15 zile. Astfel, produsele cumparate din www.flmcollection.com pot fi returnate conform legii, în 15 zile lucrătoare de la primirea lor prin curier. Înainte de returnarea produsului, Clientul este obligat să anunțe telefonic (0731465435) sau pe email (info@flmcollection.com) intenția de a returna un produs/mai multe produse.

6.6.2 Produsul va fi returnat în condiții bune, în ambalajul original, neutilizat. În caz contrar, ele pot fi reexpediate clientului. De asemenea, NU se acceptă pentru returnare produsele care nu mai au etichete, dar și produsele care prezintă modificări fizice, semne de purtare etc. Produsele trebuie returnate prin curier rapid. Puteți face returul prin orice firmă de curierat, dar vă recomandăm pentru o mai bună desfășurare a procedurii de retur să utilizați servicii de curierat. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului.

6.6.3 Produsele pot fi returnate fără invocarea vreunui motiv. Produsul returnat trebuie să fie însoțit de copia după factură și certificatul de garanție.

6.6.4 FLM Collection va înapoia contravaloarea produselor în cel mult 10 de zile de la data primirii returului. Suma înapoiată nu include cheltuielile de transport.

6.6.5 Returul produselor se supune acestei legi numai pentru produsele care sunt livrate clienților prin curierat rapid. Comenzile care au fost ridicate de la sediul FLM Collection sau transportate de firma noastră direct la clienți prin intermediul personalului propriu nu sunt considerate comerț la distanță, ci vânzare prin magazine specializate, întrucat pot fi vizualizate, verificate și acceptate personal, ca fiind corespunzătoare cu scopul și nevoile clientului.

6.6.6 Produsele customizate sau personalizate. Conform capitolul II / art.10 din Ordonanţă nr. 130/2000 din 31/08/2000 cu actualizare  la data de 27/12/2008 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă, produsele lucrate de FLM Collection după cerințele de personalizare și customizare venite din partea clienților nu se pot returna.

“Art.10 – Consumatorul nu poate denunţa unilateral următoarele tipuri de contracte, cu excepţia cazurilor în care părţile au convenit altfel:

a) contracte de furnizare de servicii a căror execuţie a început, cu acordul consumatorului, înaintea expirării termenului de 10 zile lucrătoare prevăzut la art. 7 alin. (1);

b) contracte de furnizare de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile cursurilor pieţei financiare care nu pot fi controlate de comerciant;

c) contracte de furnizare a unor produse executate după specificaţiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum şi a acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid;“

7 FRAUDA

7.1 FLM Collection nu solicită Clienților sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

7.2 Clientul / Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către orice terț, a datelor sale confidențiale.

7.3 FLM Collection declină orice responsabilitate în situația în care un Utilizator/Client ar fi/este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele FLM Collection.

7.4 Clientul sau Utilizatorul va informa FLM Collection asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

7.5 FLM Collection nu promovează SPAM-ul. Orice Utilizator/Client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail.

7.6 Comunicările realizate de către FLM Collection prin mijloace electronice de comunicare la distanță (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.

7.7 Următoarele scopuri, odată atinse, vor fi considerate tentativă de fraudare a Siteului / Conținutului și/sau al FLM Collection, aceasta din urmă rezervându-și dreptul de a pune în mișcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

7.7.1 De a accesa datele de orice tip ale altui Utilizator / Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă.

7.7.2 De a altera sau de a modifica conținutul Siteului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către FLM Collection către Utilizator / Client.

7.7.3 De a afecta performanțele serverului / serverelor pe care rulează siteul.

7.7.4 De a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către FLM Collection către Utilizator / Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

8 LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

8.1 FLM Collection nu poate fi ținută responsabilă în nici un fel în fața niciunui Utilizator / Client care utilizează Site-ul sau Conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni și Condiții.

8.2 În cazul în care un Utilizator / Client consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către FLM Collection violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii FLM Collection, conform detaliilor de contact, astfel încât FLM Collection să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.

8.3 FLM Collection nu garantează Utilizatorului sau clientului acces pe site sau la serviciu, în lipsa înregistrării de către acesta din urmă prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe site, și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al FLM Collection.

8.4 FLM Collection nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.

8.5 FLM Collection este exonerată de orice vină în cazul utilizării siteurilor și/sau al conținutului transmis către Utilizator sau Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic etc.), prin intermediul siteurilor, e-mail-ului sau al unui angajat al FLM Collection, atunci când această utilizare a conținutului poate produce pagube de orice natură Utilizatorului, Clientului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de Conținut.

8.6 FLM Collection nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte ca:

8.6.1 Serviciul va fi potrivit cerințelor clientului;

8.6.2 Serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel;

8.6.3 Produsele/serviciile obținute gratis sau contra-cost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor clientului.

8.7 Răspunderea FLM Collection faţă de Client nu va fi angajată în niciun caz, nici pe tărâmul răspunderii delictuale, nici pe al celei contractuale: (a) pentru o sumă care depăşeşte totalul facturilor plătite de Client către FLM Collection conform comenzilor livrate; sau (b) pentru nicio pierdere indirectă, beneficiu nerealizat, sau pentru o daună similară în legătură cu sau determinată de serviciile sau produsele livrate, cu excepţia situaţiei în care şi în măsura în care se determină că dauna s-a produs ca urmare a unui comportament deliberat inadecvat sau a unor acte frauduloase ale FLM Collection în legătură cu serviciile sau produsele în cauză.

8.8 În limita prevederilor Termeni și Condiții, operatorii, administratorii și/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătură / tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea între client sau Utilizator și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul siteului.

8.9 Materialele de promovare (incluzând dar nelimitându-se la banner-ele de campanie), utilizate pentru prezentarea fiecărei campanii pe site și/sau pe pagina de Facebook a companiei, au caracter exclusiv de promovare a brandurilor, fără ca utilizarea bannere-lor a fi interpretată ca fiind o obligație asumată de FLM Collection de a deține efectiv în stoc pentru scopuri de comerț, produsele ce apar sau pot să apară în cadrul acestora. Astfel, numai produsele prezentate pe site, având indicate prețul de vânzare și caracteristicile acestora servesc scopurilor comerciale ale companiei (sunt disponibile pentru vânzare).

9 FORȚĂ MAJORĂ

9.1 Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

9.2 Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat, va aduce la cunoștință celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

9.3 Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

9.4 Dacă, în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

9.5 Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului, dar în limitele art.10.3

10 LITIGII

10.1 Prin folosirea / vizitarea / vizualizarea / etc siteurilor și/sau al oricărui conținut trimis de către FLM Collection Utilizatorului / Clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic etc), acesta se declară de acord cu prevederile “Termeni și condiții”.

10.2 Orice dispută cu referire la prezentele Termeni și Condiții care ar putea sa apară între Utilizator / Client și FLM Collection se va rezolva pe cale amiabilă, părțile depunând toate diligențele necesare în acest sens.

10.3 Orice dispută, de orice fel, care ar putea sa apară între Utilizator și FLM Collection sau partenerii săi, se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă de la sediul FLM Collection, în conformitate cu legile romane în vigoare.

10.4 Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

11 SUGESTII ȘI RECLAMAȚII

11.1 În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu FLM Collection, va rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0731465435, de luni până vineri, între orele 10:00 și 19:00, sau prin email la info@flmcollection.com.

11.2 Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la site-ul www.flmcollection.com, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor deveni și rămâne proprietatea FLM COLLECTION SRL, de la data transmiterii acestora către FLM Collection, pe orice cale de comunicare.

12 UTILIZAREA CONȚINUTULUI ȘI DREPTURI DE AUTOR

12.1 Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a FLM Collection, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

12.2 Utilizatorului sau Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de FLM Collection, includerea oricărui conținut în afara site-ului FLM Collection, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al FLM Collection asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al FLM Collection.

12.3 Orice conținut la care Utilizatorul sau Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între FLM Collection și acesta, și fără nici o garanție implicit sau expres formulată din partea FLM Collection cu referire la acel conținut.

12.4 Utilizatorul sau Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale Documentului.

12.5 În cazul în care FLM Collection conferă Utilizatorului sau Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea FLM Collection pentru respectivul Utilizator, Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

12.6 Niciun conținut transmis către Utilizator sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea FLM Collection și/sau al angajatului FLM Collection care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

12.7 Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

13 ALTELE

13.1 FLM Collection își rezervă dreptul de a restricționa sau exclude accesul Clientului la Serviciu și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate și de a șterge sau restricționa Contul acestuia, în limitele legii, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activitătii Clientului pe site, accesul și existența Contului acestuia ar putea prejudicia sau prejudiciază în vreun fel FLM Collection. Acesta se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al companiei, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

13.2 În situația în care FLM Collection descoperă neregularități și/sau încălcări de orice fel a prevederilor din prezentul document, care conduc la prejudicierea sau perturbarea în orice fel a activității companiei, FLM Collection își rezervă dreptul la libera sa alegere, de a anula, limita, restricționa, suspenda sau exclude accesul Clientului la Conținut sau Serviciu. În acest caz, Utilizatorul sau Clientul se poate adresa Departamentului Relații cu Clienții al FLM Collection pentru a primi justificările necesare în legătură cu măsurile adoptate în sensul prezentului articol, și data de la care acestea au fost sau vor fi aplicate.

14 DISPOZIȚII FINALE

14.1 FLM Collection își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului / structurii acestuia / serviciului precum și orice conținut fără notificare prealabilă a Utilizatorului sau Clientului.

14.2 În limita prevederilor Termeni și Condiții, FLM Collection nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.

14.3 FLM Collection își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.